Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is.

Aansprakelijkheid
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover wij dus geen controle over hebben. Wij dragen daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Auteursrecht
Niets uit de tekst of grafische (foto’s en/of multimediapresentaties) voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Heeft u een vraag met betrekking tot deze of andere inhoud van de website, laat het ons weten via het contactformulier.

© Copyright. Alle rechten voorbehouden.